Là hệ thống thiết bị xử lý ăn mòn, làm sạch bo mạch in sử dụng công nghệ plasma, đáp ứng kỹ thuật cho quy trình sản xuất bo mạch có mật độ cao.

Chúng tôi đã cung cấp hơn 20 dây chuyền xử lý nước thải, nước sạch công nghiệp cho các nhà máy là khách hàng của chúng tôi tại thị trường Việt Nam từ năm 2007 đến nay.