Là hệ thống thiết bị xử lý ăn mòn, làm sạch bo mạch in sử dụng công nghệ plasma, đáp ứng kỹ thuật cho quy trình sản xuất bo mạch có mật độ cao.

Ảnh sản phẩm(Product Image):

Tel: 84-24-3875-9806/7/8

Email: sales.jcuvietnam@jcu-i.com

0003.jpg