Thiết bị điện tử đang ngày một tiến hóa theo hướng nhỏ gọn hơn với hiệu suất cao hơn. hóa chất của chúng tôi đáp ứng tốt cho đòi hỏi phải xử lý bo mạch in hay mạch bán dẫn ngày càng chi tiết hơn, nhỏ gọn hơn với mật độ cao hơn để đáp ứng xu hướng tiến hóa này.

Ảnh sản phẩm(Product Image):

Tel: 84-24-3875-9806/7/8

Email: sales.jcuvietnam@jcu-i.com

HÓA CHẤT CHO LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ ĐẶC TRƯNG TÊN QUY TRÌNH
Tiền xử lý Tẩy rửa điện phân  Hóa chất tẩy rửa điện phân kiềm tính.
Không có muối silic, không hợp chất phức, ít tạo bọt.
Tẩy rửa cho các loại linh kiện điện tử, khung mạch dẫn IC
Sử dụng âm cực, dương cực, cực PR 
EBACLEAN IC-200RM
Ăn mòn Hóa chất ăn mòn tốc độ cao dùng cho khung mạch dẫn IC hợp kim 42
Không chứa hợp chất Halogen, không chứa nước peroxit, không chứa axit photphoric
Đáp ứng dây chuyền mạ không giá treo, dây chuyền mạ băng (hoop line) 
EBAETCH IC-313N
Hóa chất ăn món Đồng, Đồng hợp kim 
Thích hợp cho cho khung mạch dẫn IC, dây chuyền mạ băng (dây chuyền hoop) . Dùng được cho hợp kim đồng Corson.
Không chứa hợp chất Flo, không chứa hợp chất Halogen, có thể thu hồi một phần đồng tan ở âm cực. Tuổi thọ bể cao.
EBAETCH CA-40P
Quy trình mạ  Mạ thiếc (bán bóng)  Bể mạ alkan sunfonic axit
Ứng lực trong sau mạ biến đổi rất nhỏ, rất hiệu quả trong việc khống chế mạ râu thiếc.
Ngoại quan, đặc tính thấm hàn rất tốt, đặc tính mạ đồng đều ưu việt. Dùng được cho cả mạ thùng quay và mạ giá treo. 
EBASOLDER UT-55Ⅱ
Bể mạ alkan sunfonic axit
Ứng lực trong sau mạ biến đổi rất nhỏ, rất hiệu quả trong việc khống chế mạ râu thiếc.
Ngoại quan, đặc tính thấm hàn rất tốt, đặc tính mạ đồng đều ưu việt. Đặc biệt thích hợp với mạ khung mạch dẫn IC, dây chuyền mạ băng (dây chuyền hoop).
Có thể mạ ở dòng điện cao. Dùng cho mạ giá treo, mạ không giá treo. 
EBASOLDER UT-55HDⅡ
Mạ hợp kim thiếc-bạc (bán bóng)  Bể mạ alkan sunfonic axit
Bể mạ hợp kim thiếc bạc (Sn-Ag) không hợp chất phức
Mật độ dòng điện mạ rộng. Có thể mạ ở ding điện cao. Thành phần lớp mạ đồng nhất cao, đặc tính thấm hàn rất tốt.
EBASOLDER SEⅡ
Bể mạ alkan sunfonic axit
Bể mạ hợp kim thiếc bạc (Sn-Ag) không hợp chất phức
Tính đồng bộ tốt trong thành phần và khả năng hàn tốt
Dùng cho mạ thùng quay
EBASOLDER SE-BLⅡ
Bóc giá treo  Dùng cho thiếc, hợp kim thiếc-chì  Hóa chất bóc đồ gá kiểu điện phân dùng cho hợp kim hàn (Sn-Pb)
Ít tạo bọt, ít phát sinh bùn, tuổi thọ bể cao.
Rất thích hợp với thiết bị không giá treo 
EBASTRIP IC-461
Dùng cho hợp kim thiếc-bạc  Hóa chất bóc giá treo kiểu ngâm dùng cho hợp kim thiếc bạc (Sn-Ag)
Bằng cách thêm vào axit Nitric, bùn sau bóc tồn lại ít, ít sinh khí NOx so với thông thường. 
EBASTRIP SA-10T
Dùng cho thiếc, hợp kim thiếc- Bimut  Hóa chất bóc đồ gá kiểu điện phân dùng cho hợp kim thiếc bimut (sn-Bi).
Ít phát sinh bùn, tuổi thọ bể cao.
Rất thích hợp với thiết bị không giá treo. 
EBASTRIP IC-462W
Dùng cho thiếc, hợp kim thiếc-đồng  Hóa chất bóc giá treo kiểu ngâm dùng cho hợp kim thiếc đồng (Sn-Cu).
Có thể sử dụng cho bóc thiếc. 
EBASTRIP ST-401NC
Bóc sản phẩm  Dùng cho thiếc, hợp kim thiếc - bạc  Hóa chất bóc lớp mạ hợp kim thiếc bạc trên sản phẩm.
Có thể dùng cho bóc thiếc, hợp kim thiếc chì. Đặc biệt phù hợp với bóc cho nền là hợp kim 42. Không chứa hợp chất flo. 
EBASTRIP SA-421
Quy trình chống xỉn màu  Dùng cho thiếc, hợp kim của thiếc  Hóa chất chống xỉn màu dùng cho thiếc và hợp kim của thiếc.
Hiệu quả tốt hơn natri phophat (Na3PO4)
Có tác dụng ngăn ngừa sự thoái hóa tính thấm hàn. 
EBAFIN S-50