Đào tạo về an toàn phòng cháy chữa cháy là hoạt động định kỳ được tổ chức nhằm nâng cao năng lực nhận biết, phòng ngừa và ứng phó với tai nạn cháy nổ trong quá trình làm việc, sản xuất

Ngày 17/2/2023 Công ty TNHH JCU Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo về An toàn Phòng cháy chữa cháy cho cán bộ Công nhân viên. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm nâng cao năng lực nhận biết, phòng ngừa và khắc các tai nạn liên quan đến cháy nổ, mất an toàn lao động trong quá trình làm việc

Đào tạo lý thuyết.JPG

Lớp đào tạo lý thuyết

Giải cứu nạn nhân.JPG

Thực hành giải cứu nạn nhân bị tai nạn

Đào tạo xử dụng dây để thoát hiểm và cứu người bị nạn.JPG

Đào tạo sử dụng dây để thoát hiểm

Đào tạo sử dụng bình chữa cháy.JPG

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Đào tạo xử dụng vòi nước cứu hỏa.JPG

Thực hành sử dụng vòi nước cứu hỏa để dập tắt đám cháy