Đào tạo an toàn hóa chất cho nhân viên

Hàng năm, CÔNG TY TNHH JCU VIỆT NAM đều tổ chức buổi đào tạo về AN TOÀN HÓA CHẤT cho cán bộ công nhân viên.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên buổi đào tạo đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến 

Giảng viên: Nguyễn Biên Cương                         Thời gian đào tạo: 25.08.2021

Nội dung buổi đào tạo:

 - Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất .

 - Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

 - Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm.

 - Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất.

 -  Biện pháp phòng ngừa.

 - Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

File đính kèm: